O Nas - Witamy na stronie DPS Limanowa

Idź do spisu treści

Menu główne:

              Dom Pomocy Społecznej w Limanowej, mieszczący się  przy  ul. Witosa 24/26 jest  placówką  dla 60 osób przewlekle somatycznie chorych, kobiet i mężczyzn. Swoją działalność prowadzi nieprzerwanie od roku 1993. Organem prowadzącym Dom jest Starostwo Powiatowe w Limanowej.
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej posiada wpis do rejestru Wojewody Małopolskiego i świadczy  na poziomie obowiązującego standardu usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.


Dom składa się z trzech budynków stanowiących całość. Obiekt jest ogrodzony, posiada swobodny dojazd. Wokół domu utworzone są miejsca wypoczynkowe.

Mieszkańcy Domu zajmują jedno, dwu i trzyosobowe pokoje, wyposażone w system przyzywowy oraz sygnalizację p.poż. Część pokoi posiada własne węzły sanitarne. Wszystkie łazienki i toalety dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. W domu działają dwie windy osobowe.

Na parterze budynku głównego znajduje się stołówka, która pełni także funkcję świetlicy. Osobom, które  
z powodów zdrowotnych nie mogą spożywać posiłków na stołówce, posiłki dowozi się do pokoi.
Mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do codziennej prasy , tygodników, punktu bibliotecznego.
Dom posiada własną kaplicę, gdzie w każdą niedzielę i święta odprawiane są nabożeństwa.

Tradycją jest pamięć o imieninach każdego mieszkańca, organizacja „Mikołaja”, „tłustego czwartku”, spotkań noworocznych i karnawałowych. Latem organizowane są wspólne grille i ogniska. Mieszkańcy naszego Domu biorą udział w lokalnie organizowanych uroczystościach kulturalno–religijnych w Limanowej oraz imprezach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione Domy.

W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną mieszkańcy korzystają z zajęć rehabilitacyjnych na sali rehabilitacyjnej, a z osobami leżącymi prowadzi się rehabilitację przy łóżkową. Organizacja czasu wolnego uwzględnia indywidualne potrzeby, uzdolnienia i stan zdrowia mieszkańców. W Domu prowadzone są zajęcia plastyczne,  robótki ręczne, muzykoterapia i inne formy zajęć terapeutycznych.
Udział w zajęciach jest dobrowolny.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego