Statut - Witamy na stronie DPS Limanowa

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

UCHWAŁA NR IVi52l11
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy §połecznej w Limanowej.
Na podstawie 12 pkt 1l ustawy zdnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz 1592 z póź. zmianami)
Czytaj pełny tekst uchwały

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego