DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI DPS

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej otrzymał „dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (…)”. „Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania…

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”, Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowymPoddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPRRegionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM)Całkowita wartość projektu: 7 527 911,31 złKoszty kwalifikowane:    6 124 724,88 złDofinansowanie…

Informacja

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej w ramach dotacji celowej, przeznaczonej na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, otrzymał od…

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji na stronie polityka prywatności.