Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”, Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowymPoddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPRRegionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM)Całkowita wartość projektu: 7 527 911,31 złKoszty kwalifikowane:    6 124 724,88 złDofinansowanie…

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji na stronie polityka prywatności.