Statut

UCHWAŁA NR IVi52l11
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy społecznej w Limanowej.
Na podstawie 12 pkt 1l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z póź. zmianami)

Czytaj pełny tekst uchwały

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji na stronie polityka prywatności.