Introduction

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”, Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”, Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM)

Całkowita wartość projektu: 7 527 911,31 zł

Koszty kwalifikowane:    6 124 724,88 zł
Dofinansowanie projektu: 3 674 222,46 zł (59,99%)
Okres realizacji projektu 2016-2019
Zakończenie realizacji projektu – 30.12.2019 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje głęboką modernizację obiektów użyteczności publicznej z terenu Powiatu Limanowskiego, w tym:

 • Dom Pomocy Społecznej w Limanowej – docieplenie stropów, modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED – wartość inwestycji 366 455,34 zł,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół nr 1 w Limanowej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • POZ Szpitala Powiatowego w Limanowej – termomodernizacja budynku, wymiana modernizacja instalacji grzewczej  z wymianą kotła, montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Bezpłatna Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego (medycznego) w Limanowej – termomodernizacja budynku, budowa miejsc postojowych  i dojścia do budynku dla osób niepełnosprawnych,
 • Dom Wczasów Dziecięcych (budynek duży) – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Dom Wczasów Dziecięcych (budynek mały) – termomodernizacja budynku w tym , modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła,
 • Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – termomodernizacja budynku w tym docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana części stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, docieplenie części stropu, wymiana pokrycia dachowego na starej części budynku, modernizacja instalacji grzewczej,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie – termomodernizacja budynku, modernizacja systemu ogrzewania i systemu w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED.
Poniżej znajduje się link z możliwością odsłuchu i tłumaczeniem na język migowy: 
https://powiat.limanowski.pl/blog/gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji na stronie polityka prywatności.