Introduction

Sami-Dzielni!

Sami-Dzielni!

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej jest uczestnikiem projektu grantowego „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji na stronie polityka prywatności.